Isıl İşlemli Ürünler

ISPM 15, Türkiye'nin de üye olduğu IPPC (Uluslararası Bitki Koruma Konvansiyonu) Genel Kurulunun 2002'de kabul ettiği, ülkelerarası ticarette ahşap ambalaj malzemeleri(palet gibi) kullanımını düzenleyen sistemdir.

ISPM 15 standardı, ahşaptan mamul ambalaj malzemelerinde yer alan zararlı organizmaların ülkeden ülkeye nakilleri esnasında taşınmasını engellemek adına uygulanması mecburi işleme verilen addır.

Ahşap malzemenin ısıl işlem fırınlarında, fırınlama yaparak ahşabın çekirdek ısısının 56 dereceye geldikten sonra 30 dk. bekletilerek ahşabın içindeki zararlı böceklerden ve larvalardan arındırılması işlemidir. Bu işlem yapıldıktan sonra ürünün  üzerine IPPC damgası vurulur. Böylece ülkelerarası nakliyede ahşap palet ile hastalığın taşınması engellenmiş olur.

ISPM 15 standardına göre ihraç edilen ürün ne olursa olsun, her türlü ahşap ambalaj malzemesi (kalınlığı 6 mm’den az olanlar hariç olmak üzere, palet, sandık,kereste, kasa, takoz vb.) işlemden geçirilmiş (ısıl işlem veya metil bromür fümigasyonu) ve işaretlenmiş olmak zorundadır. Isıl işlem veya metil bromür fümigasyonu ile işaretleme ancak yetkili firmalar tarafından yapılabilmektedir. 

Yönetmeliğe göre ülkemizden ihraç edilen ürünlerle birlikte kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinin tamamında karşı ülkenin ISPM-15 standardını isteyip istemediğine bakılmaksızın ISPM-15 standardı aranmaktadır.

Teverler Kereste olarak ısıl işlem fırınlarında, fırınlama yapılarak ISPM 15 standardı kazandırılan birçok ürün sunmaktayız. Bu kapsamda ısıl işlem görmüş   sandık, kereste ve benzeri ürün arayışlarınızı Teverler Kereste aracılığıyla karşılayabilirsiniz.